call us : 02-516-8657-9  
 
 
  แนะนำองค์กร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  บริการประชาชน
 
  ช่องทางการสื่อสาร
 
 
 
 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
เลขที่ 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : (02)-516-8657-9 แฟกซ์ : (02)-516-3434
อีเมล : pearangsit@hotmail.com
Website :
http://www.pea-rangsit.com
Copyright © 2014 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต