call us : 02-516-8657-9  
 
 
 
 
 
ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซในชั้นบรรยากาศที่มีคุณสมบัติกักเก็บความร้อนไว้ ทำให้แสงอาทิตที่่องมาที่โลกไม่สะท้อนกลับออกไปนอกโลกทั้งหมด  ทำให้โลกีอุณหภูิที่เหมาะสม     แต่ถ้าหากมีมากเกินไปจะทำห้เกิด สภาวะโลกร้อน
มาตรการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
 
   
   
   
หน้าแรก >> Contact us

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
เลขที่ 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เปิดให้บริการชำระเงิน เวลา 08.00 - 16.30 น.  
เปิดให้บริการธุรกรรมด้านอื่นๆ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
โทรศัพท์ 02-516-8657-9
แฟกซ์     02-516-3434

แผนกบริการลูกค้า
   - งานขอใช้ไฟฟ้าใหม่                                        โทร.  0-2516-8353
แผนกมิเตอร์
   -  งานติดตั้งมิเตอร์                                             โทร.  0-2516-5172
แผนกบัญชีและประมวลผล
   -  สอบถามค่าไฟฟ้า
,ไม่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า        โทร.  0-2516-8237
   -  ถูกตัด-ต่อมิเตอร์                                             โทร.  0-2516-8237
แผนกปฏิบัติการ
   -  
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่(24 ชม.)          โทร.  0-2516-9740,
                                                                                    0-2516-1094-5                

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้างเคียงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง

  โทรศัพท์ 0-2598-7489-90

  แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทรศัพท์ 0-2598-7491

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

  โทรศัพท์ 0-2990-9164-9

  แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทรศัพท์ 0-2533-1159

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา

  โทรศัพท์ 0-2193-1901-3 , 0-2193-1955

  แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทรศัพท์ 0-2191-0566 , 0-2191-0567

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี

  โทรศัพท์ 0-2581-3542 , 0-2581-6490 , 0-2581-7960 , 0-2581-6427 ,

  0-2581-7959 , 0-2581-6491

  แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทรศัพท์ 0-2581-7956-7

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี)

  โทรศัพท์ 0-2019-5795-7 , 0-2019-5791

  แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทรศัพท์ 0-2019-5792

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว

  โทรศัพท์ 0-2581-2620

  แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทรศัพท์ 0-2581-5575

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสามโคก

  โทรศัพท์ 0-2593-1324

  แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทรศัพท์ 0-2593-1324

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองเสือ

  โทรศัพท์ 0-2549-1137

  แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทรศัพท์ 0-2549-1108
 
ต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรา / แสดงความคิดเห็น กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อเรื่อง : * เบอร์โทร : *
ชื่อ - นามสกุล : * โทรสาร :
บริษัท : อีเมลล์ : *
ที่อยู่ : รายละเอียด : *
แนบไฟล์ :
* Code :
* กรุณากรอกข้อมูลที่มี (*)
Map
<< Click Zoom Map >>
 
   
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
เลขที่ 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : (02)-516-8657-9 แฟกซ์ : (02)-516-3434
อีเมล : pearangsit@hotmail.com
Website :
http://www.pea-rangsit.com
Copyright © 2014 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต